Haalbaarheid

Wat houdt een haalbaarheidsonderzoek in?
/ mag er gewoond worden?
/ hoe dient de woning er uit te zien (randvoorwaarden, kavelpaspoort etc)
/ welke MV zou er kunnen staan en wat kost deze, kostenraming geheel project

Kosten: € 750, komt terug bij aankoop MV

Wil je koekjes toestaan?