Bouwaanvraag

MV maakt samen met u een schetsontwerp en legt dit voor aan de gemeente (vooroverleg)
Na eventuele benodigde aanpassing wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt en als bouwaanvraag ingediend.
Kosten: € 1500, excl leges gemeente

Wil je koekjes toestaan?